spotkanie Podlaskiego Kompasu Pracy

W ramach działań Podlaskiego Kompasu Pracy w dniach 19 kwietnia – 24 kwietnia odbyły się spotkania ze szkołami uczestniczącymi w projekcie na poziomie sieci powiatowych. Podczas spotkań omówiono zakres danych o szkołach i kierunkach kształcenia oraz możliwość prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w zakresie informacji edukacyjnej. Konsultacji Powiatowi będą koordynować działania promujące interaktywną bazę edukacji. Zapraszamy do włączenie się w działania promujące kierunki kształcenia i branże zawodowe. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kompaspracy.edu.pl  Obecnie w projekcie uczestniczą 44 szkoły prowadzące kształcenia zawodowe z województwa podlaskiego.