Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w ramach działań realizowanych w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach działań realizowanych w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy serdecznie zaprasza do wzięcia udział w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dających uprawnienia i tytuł doradcy zawodowego.

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego 3–semestralne studia podyplomowe, które przygotują absolwentów do prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach/placówkach edukacyjnych,  w tym do wspomagania uczniów w projektowaniu ścieżki edukacyjno- -zawodowej, zastosowania metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania uczniów do uczenia się przez całe życie. Do uczestnictwa w studiach mogą zgłaszać się koordynatorzy doradztwa zawodowego, pedagodzy, wychowawcy oraz nauczyciele zatrudnieni
w Państwa szkole.  

Szczegóły w załączeniu. 

 

Zgłoszenia wypełniony formularz należy wysłać e-mail na adres e-mail: kompaspracy@bfkk.pl do dnia 21 marca 2022 r.  do godziny 15.00 a oryginał pocztą.

W formularzu można zaznaczyć również inne formy kształcenia. 

Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

Zaproszenie do wzięcia udział w studiach podyplomowych