targi edukacyjno – zawodowe w Białymstoku

Szanowni Państwo,

 

W ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr  w Białymstoku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, organizujemy  subregionalne targi edukacyjno – zawodowe w Białymstoku, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 – 14.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

Podczas targów szkoły zawodowe zaprezentują swoją  ofertę edukacyjną  kształcenia zawodowego w subregionie białostockim oraz wskażą korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia i potrzeb rynku pracy.

Celem wydarzenia jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży ze szkół podstawowych w szczególności klas 7 i 8 z aktualną ofertą edukacyjną szkół zawodowych (branżowych i techników), a także przygotowanie jej do świadomego  oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach sprzyja także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

 

Serdecznie zapraszamy.