Wirtualne spotkanie Partnerów projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym”

W czwartek 18 czerwca Anna Moczulewska reprezentująca Białostocką Fundację Kształcenia Kadr uczestniczyła w wideokonferencji zrealizowanej w ramach projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym” realizowanego przez BFKK w ramach projektu Erasmus+. W wirtualnym spotkaniu uczestniczyło 16 reprezentantów instytucji partnerskich z siedmiu krajów.

Z powodu pandemii warsztaty projektowe zaplanowane na dzień 8 czerwca 2020 r. w Brukseli musiały zostać odwołane. Dlatego też, aby realizacja projektu przebiegała bez większych opóźnień Partnerzy zdecydowali się na omówienie ważnych zagadnień związanych z projektem podczas wirtualnego spotkania.

Podczas konferencji omówiono bieżące prace projektowe. Przedstawione zostały aspekty związane z opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem programów nauczania oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych na poziomie szkolnictwa zawodowego z zakresu technologii zaopatrzenia w wodę, oszczędzania wody oraz doradztwa zorientowanego na systemowe rozwiązania.

Omówiono również wdrożenie i realizację kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania i technologii przemysłu wodno-ściekowego, zarządzania odpadami i technologii przetwarzania odpadów, zarządzania i technologii gospodarki o obiegu zamkniętym.

Spotkanie to przyniosło wiele korzyści wszystkim Partnerom. Ustalenia z wideokonferencji z pewnością przyczynią się do przyspieszenia prac projektu.