Wizyta monitorująca innowację w projekcie “Czas na staż”

Wizyta monitorująca innowację z kategorii MENTOR pt. JĘZYK+ platforma wsparcia dla uczniów i studentów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe.

W ramach projektu “Czas na staż” zdalny Opiekun Testu (ZOT) 19.01.2018 r. odwiedził Grantobiorcę Open Education Group Sp. z o .o. z Białegostoku. W trakcie spotkania z zespołem grantobiorcy ne stwierdzono konieczności modyfikacji założeń testu oraz nie zaistniała potrzeba podjęcia działań naprawczych. Działania projektowe realizowane są wg planu tzn. stworzono aplikację smarthponową pn. „Asystent językowy praktyk zagranicznych”, opracowano programy szkoleń językowych, zrekrutowano 8 uczniów szkoły zawodowej oraz 2 opiekunów stażystów, przygotowano programy staży zawodowych adekwatnych do obszarów kształcenia w szkołach zawodowych, nawiązano współpracę z pracodawcą zagranicznym, u którego odbędą się staże zawodowe, zakończono szkolenia kulturowe i szkolenia językowe.

ZOT uczestniczył w szkoleniach językowych (j. angielski, j. niemiecki) w trakcie których spotkał się z uczestnikami testu. W załączeniu zdjęcia z dwóch kursów, zrealizowanych przed wyjazdem na zagraniczne staże zawodowe wspomagane językowo.