Wizyta studyjna w Poznaniu – “CZAS NA STAŻ”

Zdalny Opiekun Testu z Białegostoku w lutym br. odbył kolejną wizytę studyjną w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”w Poznaniu. Tym razem spotkał się z zespołem grantobiorcy, czyli Agencją Reklamową Quiet Axis realizującym innowację pt. „Box rekrutacyjny / skuteczne narzędzia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej”, która rozpoczęła się 10.11.2017 r. BOX REKRUTACYJNY to narzędzie edukacyjne przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej  umożliwiającej zbieranie informacji zwrotnej od pracodawców celem doskonalenia kompetencji w zakresie pozyskiwania pracy. Składa się m.in. z kart informacyjnych z poradami, gadżetów odstresowujących, ćwiczeń, pakietu indywidualnych wizytówek z kodem NFC/QR skanowanym przez smartfon. Kluczowy w tym pomyśle  jest szybki i nowoczesny feedback od pracodawcy, który pozwoli studentom otrzymać informację zwrotną na temat przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. ZOT stwierdził, że wszystkie założenia zgodne ze specyfikacją innowacji realizowane są terminowo i w sposób poprawny.

W trakcie wizyty studyjnej obserwowano dyskusję prowadzoną przez kilkunastoosobową grupę studentów dotyczącą zawartości ww. pudełka/boxu rekrutacyjnego – pierwsze opinie były pozytywne. Zastanawiano się także nad jego wyceną z uwzględnieniem możliwości finansowych przyszłych odbiorców/ młodych ludzi. Zdania co do tej kwestii były podzielone i być może bardziej jednoznaczne propozycje pojawią się z końcem marca, czyli gdy zakończy się proces testowania polegający na odbyciu rozmów kwalifikacyjnych o pracę/praktyki/staże.