wizyta studyjna w projekcie CZAS NA STAŻ

Zdalny Opiekun Testu z BFKK spośród 8 zaplanowanych odbył 04.06.2018 r. już ostatnią wizytę studyjną, w trakcie której spotkał się z przedstawicielem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie. Grantobiorca ten od 01.03.2018 realizuje innowację pt. „BONUS ZA LOS – badanie losów absolwentów z zastosowaniem metod bonusowych”. Przeprowadzono rozmowę, oglądano dokumentację projektową, udzielano porad i wskazówek. Tego samego dnia przeprowadzono spotkanie fokusowe z innym Grantobiorcą z Krakowa, tj. Agencją Doradczo Usługową ARWI Partner Arkadiusz Wiecha, który z dniem 30.06.2018 r, zakończy realizację testu pn. „Team Building” w trakcie stażu – nowe metody doświadczania złożonych i dynamicznych środowisk pracy w korporacjach i organizacjach”. W trakcie ewaluacji wewnętrznej omawiano m.in. w jaki sposób opisać produkt finalny oraz stworzyć instrukcję użytkownika gry przestrzennej, w której na potrzeby 6 miesięcznego testu uczestniczyła 5 osobowa grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie mających doświadczenia w pracy zespołowej  oraz 5 osobowa grupa studentów przygotowujący się do pracy w korporacjach i dużych organizacjach z doświadczeniem pracy zespołowej i metody projektowej.