Wspólnie na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego –podlaski kompas pracy

Merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa  zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami w szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego oraz zapewnienie zewnętrznego wsparcia szkół zawodowych w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów/poziomów tworzących sieć – to dwa wiodące obszary do współpracy w ramach podlaskiego kompasu pracy.

Wspólne działanie na rzecz inicjatywy w dniu 19 października 2020 r. zadeklarowali w zawartym porozumieniu Zarząd Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Po części plenerowej realizowane były webinaria zdalnej dla doradców zawodowych, nauczycieli i pracodawców.

Działania będą wspierać i uzupełniać działania szkół w zakresie doradztwa zawodowego. Wsparcie to realizowane będzie na trzech poziomach. Regionalnym koordynowanym będzie przez Wojewódzkiego Konsultanta ds. Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ) z ramienia Centrum Edukacji Nauczycieli. Subregionalnym uwzględniający kontekst gospodarczy wyznaczony przez specyfikę branżową subregionów gospodarczych woj. podlaskiego (białostocki, suwalski, łomżyński i bielski). Poziom powiatowy którymi koordynować będą przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych uwzględniających specyfikę lokalnych rynków pracy.