Łączna liczba szkół objętych wsparciem

Staże dla uczniów

Szkolenia specjalistyczne

Certyfikacja

Programy rozwojowe

Liczba szkół objętych systemem jakości

Wsparcie dla nauczycieli