Data publikacji: 14.09.2017

Centrum Kompetencji BOF

Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Administrator projektu

Justyna Żynel-Etel (jzynel@bfkk.pl)

Lider projektu

Miasto Białystok

Partnerzy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Cel główny

Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki.

Do kogo skierowany

Grupą docelową projektu jest:

 • 13 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), tj. na obszarze gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Białostocki,
 • 3000 uczniów i słuchaczy szkół zawodowych,
 • 130 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach,
 • 26 doradców zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Planowane efekty

Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel ten będzie realizowany poprzez 8 komplementarnych obszarów wsparcia:

 1. LUKI KOMPETENCYJNE – identyfikacja luk kompetencyjnych, będąca podstawą dostosowania oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego BOF do potrzeb pracodawców, ale także potrzeb edukacyjnych i aspiracji mieszkańców BOF,
 2. PROGRAMY ROZWOJOWE – wsparcie szkół zawodowych w przygotowaniu programów rozwojowych oraz procesie opracowania nowych programów kształcenia,
 3. DODATKOWE FORMY KSZTAŁCENIA – wdrożenie w praktykę nowych rozwiązań w zakresie uzupełniania luki kompetencyjnej poprzez Katalog Kursów (szkolenia specjalistyczne, KKZ i KUZ),
 4. CERTYFIKACJA KOMPETENCJI – stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności zaw. z uwzględnieniem udziału pracodawców,
 5. DORADZTWO KOMPETENCJI – przygotowanie systemu doradztwa popytowego zintegrowanego z procesem diagnozowania Luki Kompetencyjnej BOF,
 6. NOWOCZESNE PAKIETY EDUKACYJNE – programy i e-zasoby do nauki zawodu, KKZ i KUZ oraz szkoleń i staży dla uczniów,
 7. SYSTEM JAKOSCI – system weryfikacji i doskonalenia jakości kształcenia zawodowego praktycznego,
 8. WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI- kursy przygotowawcze, zajęciach prowadzonych w szkole wyższej.

Wartość projektu

16 009 100,89 PLN

Dofinansowanie

15 208 645,84 PLN

Okres realizacji

01.01.2017–31.08.2022