ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

ADMINISTRATOR PROJEKTU: Iwona Karczewska (ikarczewska@bfkk.pl)

PARTNERZY: Fundacja BFKK, Towarzystwo AMICUS, Fundacja Gospodarcza z Gdyni, Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku; Izba Rzemieślnicza Cottbus, EkoConnect; Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Konfederacja Coldiretti

CEL GŁÓWNY: Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT poprzez:

  1. OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii – OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych;
  2. TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa (mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego);
  3. DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie).

DO KOGO SKIEROWANY: Grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

OKRES REALIZACJI: 2015.09 – 2017.08