Data publikacji: 15.12.2022

KOMPETENCJE mają GŁOS

rozwój kompetencji obywatelskich samorządów uczniowskich szkół zawodowych

Administrator projektu

mskarzynski@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Zarządzania

Program

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Cel główny

Celem projektu jest zwiększenie udziału organizacji młodzieżowych w życiu publicznym i obywatelskim przez wsparcie Samorządów Uczniowskich z 18 szkół
zawodowych woj. podlaskiego, w szczególności z obszarów wiejskich. Młodzież w szkołach zawodowych w mniejszym stopniu uczestniczy w życiu obywatelskim niż jej
rówieśnicy w liceach ogólnokształcących. Tymczasem młodzież ta szybciej wchodzi na rynek pracy i ma realny interes z podsiadania wpływu na otoczenie społecznogospodarcze swojej szkoły.

Wartość projektu

187 500.00 PLN

Dofinansowanie

187 500.00 PLN

Okres realizacji

2022.08.01 - 2023.12.31