Nowe horyzonty 3 – szkolenia i doradztwo na rzecz nowych zawodów

Projekt „Nowe Horyzonty 3 – szkolenia i doradztwo na rzecz nowych zawodów” był już trzecią edycją regionalnego programu wsparcia reorientacji zawodowej rolników i domowników. Podobnie jak poprzednia edycja zakończona dużym sukcesem, projekt realizowany był w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W ten sposób doradcy rolniczy i specjaliści od wsparcia obszarów wiejskich włączyli się w proces wsparcia rolników i domowników poszukujących alternatywy zawodowej poza działalnością rolniczą. Szczególnie dotyczy to domowników małych gospodarstw rolnych, które nie gwarantują wystarczającego dochodu wszystkich członków rodziny utrzymującej się do tej pory z pracy w gospodarstwie rolnym. Nowością trzeciej edycji projektu z cyklu Nowe Horyzonty jest uwzględnienie w ofercie szkoleniowej i doradczej potrzeb gospodarczych regionu związanych z rozwojem przedsiębiorstw skupionych w klastrach: spożywczym, drzewnym, metalowym czy szkutniczym. W ten sposób poszerzanie kwalifikacji zawodowych osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa wspierać będzie rozwój strategicznych gałęzi podlaskiej gospodarki.

Dlatego też celem projektu było zwiększenie udziału w lokalnych rynkach pracy rolników i domowników planujących odejście z rolnictwa poprzez udzielenie im specjalistycznego doradztwa i szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych na lokalnych rynkach pracy.

Charakter wsparcia realizowany w projekcie:

  1. DORADZTWO REORIENTUJĄCE W CAR. realizowane systematycznie w ramach spotkań w gminach przez zespoły doradców powiatowych Wnioskodawcy i Partnera skupionych wokół CAR, w ramach którego obok wysyłki materiałów informacyjnych i zaproszeń udzielane były przez doradców rolniczych informacje na temat reorientacji zawodowej i kluczowych zawodów na lokalnych rynkach pracy.
  2. PORADNICTWO IPD (dla 1120 osób) realizowane w formie sesji grupowych i indywidualnych. W ramach Indywidualnych Planów Działań zorganizowano 29 grupowych warsztatów informacyjno – doradczych oraz 804 spotkania indywidualne dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych. Warsztaty pełniły funkcję doradztwa na rzecz trafnej decyzji związanej z prawidłowym wyborem zawodu, która zawsze powinna poprzedzać wybór szkolenia z oferty projektu. Poradnictwo indywidualne realizowane przez doradców zawodowych i psychologów wspierało uczestników projektu w planowaniu działań na rzecz zatrudnienia w nowym zawodzie.
  3. SZKOLENIA ZAWODOWE na rzecz kompetencji kluczowych (dla 804 osób). W ramach działania zrealizowano 56 szkoleń zawodowych w zakresie: masarz – wędliniarz, piekarz, stolarz, drwal, operator wózków widłowych i sprzętu ciężkiego, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, turystyki wiejskiej z elementami produktu regionalnego, rękodzieła, obsługi komputera, rachunkowości oraz usług kosmetycznych.

Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2008 do 31.12.2009r.

Ogółem w projekcie udział wzięło 1418 osób. W warsztatach informacyjno-doradczych uczestniczyło 1121 osób.

Z usług poradnictwa indywidualnego skorzystało 804 osoby.

W szkoleniach zawodowych uczestniczyło 805 osób.