Nowe perspektywy – doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy

Z dniem 28.02.2007 r. zakończono projekt “Nowe Perspektywy – doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy”, realizowany w ramach Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Intensywna kampania promocyjno-rekrutacyjna oraz aktywny udział w procesie rekrutacji pracowników Centrum Aktywizacji Rozwoju spowodował, iż 1900 osób skorzystało z oferty projektu.

Kompleksowa oferta wsparcia osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi odbywała się zgodnie z zasadą łatwego dostępu beneficjenta do usług, które realizowano na terenie całego województwa podlaskiego. W całym okresie trwania projektu tj. od 01.07.2005 do 28.02.2007 zrealizowano 7724 godzin szkoleniowych oraz 8696 godzin doradczych. Z usług kompleksowego poradnictwa zawodowego skorzystało 1081 beneficjentów, ze szkoleń 945. Zorganizowano 87 edycji poradnictwa grupowego oraz 81 edycji szkoleń. Ponadto 955 osób skorzystało z usługi pośrednictwa pracy.

Mamy nadzieję, iż oferta Projektu umożliwiła naszym beneficjentom identyfikację nowych kierunków rozwoju zawodowego oraz przyczyniła się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

Zespół Projektu