Praca-gotowi-start! – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fundacja BFKK w partnerstwie z Open Education Group Sp. z o.o., Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w okresie od 01.01.2014 roku do 31.05.2015 roku realizowała projekt “Praca – Gotowi – Start! – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii , Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożobych wykluczeniem społecznym.

Cele projektu:

 1. DORADZTWO ZAWODOWE – „Predyspozycje zawodowe” (2h/os.) – analiza indywidualnych potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz „Rynek pracy” (2h/os.) – opracowanie personalnych dokumentów aplikacyjnych uczestników oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Efektem tych sesji będzie utworzenie portfolio IPD.
 2. SZKOLENIA ZAWODOWE Z MODUŁEM JĘZYKOWYM – Szkolenia realizowane w dwóch modułach: podstawowym – szkolenie zawodowe oraz uzupełniającym – szkolenie językowe (60 h kursu z języka rosyjskiego, angielskiego lub niemieckiego. Tematyka i zakres godzinowy szkoleń zawodowych to m.in.:
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 120 h,
  • Pracownik biurowy z obsługą programów kadr i płac – 120 h,
  • Grafik komputerowy – 100 h,
  • Pracownik biura rachunkowego – 120 h,
  • Spawacz metodą MAG – 153 h,
  • Przedstawiciel handlowy – 120 h,
  • Prawo jazdy kat. C – 50 h,
  • Technolog robót wykończeniowych – 120 h,
  • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 120 h
 3. STAŻE ZAWODOWE – 50 uczestników projektu odbyło 3-miesięczny płatny staż zawodowy w zawodach, w których dana osoba nabyła kompetencje podczas szkolenia. Staż dedykowany był najaktywniejszym uczestnikom projektu. W ramach stażu zapewniono: badania lekarskie, odzież robocza, stypendium stażowe, zwroty kosztów dojazdu, indywidualni opiekunowie stażu.
 4. POŚREDNICTWO PRACY – w formie dwóch 2-godzinnych indywidualnych spotkań z doradcą personalnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.