Praca-gotowi-start! – aktywizacja osób niepełnosprawnych

Fundacja BFKK w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku realizowała projekt “Praca – Gotowi – Start! – aktywizacja osób niepełnosprawnych ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu realizowano kompleksowe wsparcie:

 • Kursy zawodowe (średnio 100 godzin):
  • Pracownik ochrony fizycznej bez licencji,
  • Pracownik biurowy z obsługą programów kadrowych typu: SYMFONIA Kadry i Płace,
  • Grafik komputerowy DTP,
  • Monter urządzeń energii odnawialnej,
  • Audytor Energetyczny,
  • Sortowacz odpadów wtórnych,
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • Grupowe (24 godziny) i indywidualne (4 godziny) poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenie uzupełniające IT z zakresu obsługi komputera i Word/Excel (dla niektórych kursów) – 32 godziny,
 • Płatne 3-miesięczne staże/praktyki zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy

Poza kompleksowym wsparciem zapewniono refundację kosztów dojazdów i stypendia szkoleniowe za udział w kursach zawodowych, badania lekarskie i odzież roboczą na staże zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.