Przyjazny Urząd – dostosowanie kwalifikacji do pracy w podlaskiej administracji publicznej

Podlaska administracja bliżej standardów Unii Europejskiej

Fundacja BFKK zakończyła realizację Projektu “Przyjazny Urząd – dostosowanie kwalifikacji do pracy w podlaskiej administracji publicznej” w ramach Działania 2.1 ZPORR. Partnerami projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego byli Urząd Miejski w Suwałkach, Urząd Miejski w Białymstoku oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

W 42 bezpłatnych szkoleniach udział wzięło 507 osób. Głównym celem szkoleń było dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej do wymagań regionalnego rynku pracy w warunkach integracji europejskiej. Beneficjenci mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach obejmujących tematykę unii europejskiej, komunikacji w urzędzie, języka angielskiego w urzędzie, public relations oraz wykorzystania umiejętności informatycznych. Fakt, że ponad 1670 osób zgłosiło chęć uczestnictwa w Projekcie świadczy o ogromnych potrzebach szkoleniowych w administracji publicznej.