Dzień Umiejętności Zawodowych w powiecie bielskim

W dniu 13 grudnia 2022 r. w Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbył się Dzień Umiejętności Zawodowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz instytucji rynku pracy powiatu bielskiego. Okazją do tej wizyty było zorganizowanie przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i dyrekcją ZS nr 4, wydarzenia pod nazwą „Dzień Umiejętności Zawodowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe” w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy”. Wystawiały się szkoły z powiatu bielskiego, a udział wzięło kilkuset uczniów ze szkół podstawowych. Obecni buli również dyrektorzy szkół oraz Starosta bielski i Burmistrz Bielska Podlaskiego. Byli też obecni przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji i Obrony Terytorialnej. Podczas Dnia Umiejętności Zawodowych wystąpił zespół wokalno-taneczny Podlaskie Kukułki wraz z orkiestrą.