konferencja „PRZYSZŁOŚĆ szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb PRACODAWCÓW”

W dniu 08.02.2022 roku odbyła się konferencja „PRZYSZŁOŚĆ szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb PRACODAWCÓW” organizowana wspólnie przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Departament EFS UMWP oraz Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. 

W konferencji w części plenarnej wzięli udział przedstawiciele i eksperci Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za wdrażanie projektów rozwojowych w regionie współfinansowanych z UE w ramach aktualnej i przyszłej perspektywy finansowej, przedstawiciele pracodawców, urzędów pracy, uczelni oraz eksperci projektów unijnych prezentujący unikalne doświadczenia i dobre praktyki, które mogłyby być impulsem rozwojowym dla szkolnictwa zawodowego do roku 2027, w ramach nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Eksperci w ramach swoich wystąpień zaprezentowali unikalne w skali kraju rozwiązania, składające się na kompleksowy system wsparcia szkół zawodowych, w szczególności: metody oceny jakości szkół zawodowych, metody audytu wymagań stanowiskowych w firmach zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, formy kształcenia praktycznego na stanowiskach pracy w ujęciu dualnego systemu kształcenia oraz szkoleń stanowiskowych uzupełniających tradycyjną ofertę szkół zawodowych, system rozwoju poradnictwa zawodowego z regionie korzystający z aktualnej wiedzy o stanowiskach pracy, przez co zaangażowany w promocję zawodów kluczowych dla regionu, popularyzację szkolnictwa zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych i osobistych w szkołach zawodowych.

W drugiej części konferencji, w formule panelów dyskusyjnych z udziałem pracodawców, organów prowadzących, szkół zawodowych oraz uczestników zdalnych konferencji, omówione zostały główne wyzwania stojące przed Regionem w zakresie lepszego, bardziej efektywnego i trafnego w kontekście potrzeb regionalnej gospodarki, wsparcia i rozwoju szkolnictwa zawodowego do 2027 roku.

 

poniżej linki do prezentacji:

Joanna Sarosiek Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

Bogusław Plawgo Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, UwB; Karolina Perkowska, Departament EFS UMWP

Cecylia Sadowska-Snarska, Białostocka Komisja Akredytacyjna; Janina Mironowicz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Katarzyna Baczyńska-Koc Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; Kinga Maja Rećko Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Michał Skarzyński Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; Beata Dawidziuk PUP Bielsk Podlaski

Justyna Żynel-Etel, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; Jacek Hordejuk, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Iwona Zaborowska Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; Ryszard Chodyniecki Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eHU7mCzQDTN5MoE7DuZze5Nj9w2ogybF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gSc6x361uMEpCEBILMcZcLi33FUceXWG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EuwbJOFj2ID7XIPuZJkIBir3tW_Bxwg6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c1Umwb-pXx-lZb4Mt8QhDDXZT7FVlds7/view?usp=sharing