pierwsze spotkanie węzła wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie węzła wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Spotkanie poprowadził p. Ryszard Chodyniecki Konsultant Wojewódzki PSDZ. Na spotkaniu przedstawiliśmy założenia funkcjonowania sieci, omówiliśmy role ekspertów poziomu wojewódzkiego, zakres zewnętrznego wsparcia szkolnictwa zawodowego w realizacji doradztwa zawodowego oraz koncepcję badania w zakresie potrzeb kompetencyjnych pracodawców.  Dyskusje w zakresie analizy stanowisk pracy i niezbędnych informacji do realizacji doradztwa w modelu popytowym badaniach poprowadził prof. dr hab. Bogusław Plawgo.

 

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego, którego celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.