Przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

Zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupione w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  trafiły do Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Ze sprzętu do zdalnej nauki najbardziej cieszą się nauczyciele.