Przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

8 komputerów wraz z oprogramowaniem  oraz słuchawki   trafiły  do  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku. Sprzęt zakupiony w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.