SEMINARIUM POWIATOWE PODLASKIEJ SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO

W dniu 24 listopada 2021r. w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego powiatu białostockiego, które zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku.

W spotkaniu wzięły udział-  osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Uniwersytetu w Białymstoku oraz koordynator projektu i konsultanci Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

W programie seminarium znalazły się m.in. prezentacja założeń Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, omówienia zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego w modelu popytowym. Dokonano analizy źródeł informacji o rynku pracy, przedstawiono refleksje na temat edukacji z sukcesem oraz zaprezentowano kluczowe aspekty dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników. Zwrócono uwagę na budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie.

Seminarium zakończył warsztat dotyczący modelowego systemu doradztwa zawodowego w subregionie białostockim. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół zawodowych.