seminarium, realizowane w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim

W seminarium, realizowane w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim, poświęconemu kształceniu w szkolnictwie branżowym uczestniczyli nauczyciele, doradcy zawodowi, suwalscy przedsiębiorcy, a także przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy oraz prowadzące edukację nieformalną – firmy prowadzące szkolenia zawodowe. Podczas spotkania omówiono potrzeby pracodawców, wymagania pod kątem kwalifikacji  i umiejętności, a także zapotrzebowanie młodzieży na kursy i szkolenia. Seminarium było miejscem rozmów o aktualnych problemach i specyfice rynku pracy w subregionie suwalskim, przedstawieniem ofert pracy czy też analizy o wymaganiach współczesnej młodzieży.