Spotkanie Grupy Roboczej ds. jakości kształcenia w ramach projektu „Kompetentny uczeń-wykwalifikowany pracownik”

Grupa Robocza ds. jakości kształcenia działająca w ramach projektu „Kompetentny uczeń-wykwalifikowany pracownik”  odbyła spotkanie 24 marca 2021 r. w godz. 12.00-16.00 (w formule zdalnej).

 

Przedmiotem spotkania było przedstawienie założeń i dokumentacji do badania luki kompetencyjnej uczniów i nauczycieli realizowanej przed stażami w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista. Omówiono również zadania zawodowe, które mogą być realizowane na stażach w wymienionych zawodach. Wszystkie prace przy badaniu luki kompetencyjnej skupiają się na opracowaniu programów staży dla uczniów, dlatego też przedstawiono również wstępną koncepcje programów staży.

 

Analizie poddano także koncepcję włączenia w obszar stażu umiejętności interpersonalnych
w zawodach: technik  informatyk i technik ekonomista.