spotkanie koalicji na rzecz szkolnictwa zawodowego

30 maja 2018 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, odbyło się spotkanie koalicji na rzecz szkolnictwa zawodowego w ramach projektu “Dobry zawód – fajne życie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół zawodowych między innymi z Białegostoku, Łap i Moniek.  W budowaniu koalicji brali też udział przedstawiciele WUP w Białymstoku. Metodami interaktywnych warsztatów pracowaliśmy nad analizą SWOT. Poznawaliśmy mocne i słabe strony szkolnictwa zawodowego w subregionie. Przedstawiciele szkół przedstawiali również sukcesy i powody do dumy, którymi mogą się pochwalić szkoły zawodowe. To niezwykle budujące, kiedy grupa bardzo doświadczonych pedagogów razem stara się wypracować rozwiązania nie tylko atrakcyjne dla własnych szkół, ale też dla wszystkich szkół zawodowych w naszym regionie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, za aktywność, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.