TARGI EDUKACYJNO – ZAWODOWE SUBREGIONU BIAŁOSTOCKIEGO

Dnia 26 kwietnia 2022r. odbyły się trzecie targi w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy” skierowane do uczniów szkół podstawowych,  w szczególności do klas 7 i 8 w celu zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół branżowych i zawodowych, a także przygotowania się do świadomego  oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach wzmacniało kształtowanie się postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz wzmacniały samoświadomość młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

Podczas targów dopisała frekwencja zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak i wystawców, którzy licznie przybyli na Stadion Miejski w Białymstoku. Na 30 stanowiskach swoje oferty przedstawiły szkoły branżowe, technika, pracodawcy, instytucje rynku pracy i instytucje edukacyjne z subregionu białostockiego, które zachęcały uczniów szkół podstawowych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego. Uczniowie mieli okazję sprawdzić w jednym miejscu ofertę kształcenia w zawodach z powiatu białostockiego, monieckiego oraz sokólskiego, potrzeby pracodawców  w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Targi były również okazją do wręczenia nagród za udział w konkursie filmowym „NAKRĘĆ się na ZAWÓD uczniów z subregionu białostockiego.