TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE W BIAŁYMSTOKU

W dniu 27 kwietnia 2023 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w Białymstoku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się targi edukacyjno – zawodowe subregionu białostockiego.

Na 28 stanowiskach wystawienniczych swoje oferty przedstawiły szkoły branżowe i zawodowe, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy współpracujący ze szkołami z powiatów białostockiego, sokólskiego i monieckiego. Targi były adresowane do uczniów klas 7-8, którzy zapoznali się z aktualną ofertą edukacyjną szkół zawodowych w celu przygotowania się do świadomego, odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Po raz kolejny frekwencja dopisała zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców. Taki pozytywny odbiór targów wśród wystawców oraz zwiedzających pokazuje, że organizacja takich przedsięwzięć jest potrzebna. Dzięki takim inicjatywom wystawcy mogli przedstawić korzyści nauki w swoim zawodzie i zachęcić do kształcenia jeszcze niezdecydowanych uczniów, którzy mogli sprawdzić w jednym miejscu oferty kształcenia zawodowego.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji ?