Wizyta studyjna w ramach projektu “Nawigacja 50+”

Wizytę zorganizowano w dniach 04.09-07.09.2017r. w Göteborgu. Zespół ekspertów spotkał się nie tylko z partnerami ze Szwecji oraz Niemiec, ale także wziął udział w spotkaniach z osobami związanymi z zarządzaniem wiekiem oraz zaangażowanymi w poprawę sytuacji osób 50+ na szwedzkim rynku pracy. Jedną z nich była Pani Gunilla Almgren wiceprezes UEAPME Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, była również przez długi czas prezesem Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners. Podczas spotkania opowiedziała o wdrażaniu zarządzania wiekiem w firmach należących do organizacji Företagarna, a także o działaniach Unii Europejskiej w tym zakresie. Kolejną osobą z która zespół miał okazję porozmawiać był Artur Ringart założyciel News 55, programu telewizyjnego dla osób po 55 roku życia, a także współtwórca corocznych targów pracy dla osób 55+ w których również uczestniczył zespół ekspertów. W spotkaniach wzięła udział również Elisabet Litsmark Nordenstam, dyrektor generalny Partnerskap För Framgång. Podzieliła się wiedzą na temat sytuacji na szwedzkim rynku pracy osób 50+. Była to okazja do porównania sposobów zarządzania wiekiem oraz wprowadzania rozwiązań godzenia życia zawodowego i prywatnego w każdym z trzech krajów: Polsce, Szwecji oraz Niemczech.

W trakcie wizyty projekty “Nawigacja 50+” studyjnej zreferowano przebieg prac w projekcie partnerom z Niemiec i Szwecji oraz skonsultowano funkcjonalność narzędzi pod kontem rekrutacji przedsiębiorstw do testowaniu bazując na doświadczeniu partnerów we wdrażaniu narzędzi zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwa niemieckich i szwedzkich.