Zaproszenie do udziału w Projekcie “Nawigacja 50+”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza podlaskich pracodawców z sektora prywatnego i publicznego (o zatrudnieniu do 249 osób) do udziału w międzynarodowym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Informacje o zasadach rekrutacji i uczestnictwa

 

Zaproszenie do udziału w Projekcie NAWIGACJA 50+