Standard egzaminacyjny to podstawowy dokument, na podstawie którego przeprowadzany jest egzamin dla zadania zawodowego lub umiejętności. Zawiera on opis sytemu certyfikacji kompetencji, opis sposobu przeprowadzenia egzaminów, kwalifikacje występujące w danym zawodzie, niezbędne wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, przykładowe zadania praktyczne, pytania dodatkowo sprawdzające wiedzę Zdającego w czasie egzaminu praktycznego i repetytorium sprawdzające.

 

LISTA OPRACOWANYCH STANDARDÓW DLA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH