Data publikacji: 09.01.2023

ecoFOOD

innowacje społeczne i technologiczne na rzecz ograniczania marnowania żywności

Administrator projektu

Kinga Maja Rećko; mail: mrecko@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Hass Wasiluk Sp.K.

Program

SMP-FOOD-2022-FWStakeholders-AG

Działanie

SMP-PNG

Cel główny

Celem projektu ecoFOOD jest pilotażowe opracowanie, przetestowanie i wdrożenie narzędzi minimalizujących marnotrawienie żywności w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Proponowany model wsparcia uwzględnia działania diagnostyczne (koncepcyjne i konsultacyjne), edukacyjne i wdrożeniowe na dwóch etapach możliwej optymalizacji przetwarzania produktów spożywczych oraz minimalizacji marnotrawienia żywności, w ramach działalności firmy w branży gastronomiczno-hotelarskiej, realizującej dodatkowe usługi w zakresie organizacji imprez konferencyjnych i okolicznościowych z wyżywieniem większej liczby klientów. W projekcie przewidziano działania z zakresu: opracowania rozwiązań optymalnego serwowania dań (opracowanie i oferowanie dań w trzech wersjach rozmiarowych z podaniem kalorii i składu dietetycznego oraz alergenów) oraz opracowanie rozwiązań umożliwiających zabieranie na wynos niedokończonych i niewykorzystanych dań (zaprojektowanie nowych przyjaznych form opakowań na pozostałości jedzenia – do zabierania na wynos dla siebie lub z możliwością przeznaczenia dla pupili domowych, a także opracowanie narzędzi zarządczych i promocyjnych). Dzięki projektowi zostanie wdrożona dobra praktyka w działalności firmy Hass Wasiluk prowadzącej restauracje, hotele i organizującej liczne imprezy okolicznościowe, co będzie następnie promowane i upowszechniane wśród innych firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Projekt ecoFOOD zakłada wsparcie MŚP, ale też zwiększenie świadomości klientów co do marnotrawienia żywności, m.in. dzięki konsultacjom i badaniom opinii w postaci badań FGI oraz działaniom upowszechniającym. Promocja dobrej praktyki wśród mieszkańców będzie przyczyniała się do zwiększenia ich zainteresowania i wywierania presji na inne firmy gastronomiczne i hotelarskie także w kierunku dostosowania porcji dań do różnych potrzeb i podawania zawsze wartości kalorycznej i zawartości alergenów. Projekt zapewni także zbadanie reakcji klientów oraz przeanalizuje powstawanie odpadów w nowych warunkach zróżnicowanej oferty.

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do MŚP działających w sektorze hotelarskim i gastronomicznym chcących wprowadzić zmiany związane z ograniczeniem marnotrawienia żywności. Stworzone do tego celu narzędzia zostaną pilotażowo opracowane i przetestowane  w firmie Hass Wasiluk prowadzącej restauracje, hotele i organizującej liczne imprezy okolicznościowe. Rezultaty projektu będą promowane i upowszechnianie wśród innych firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Planowane efekty

Opracowanie rozwiązań optymalnego serwowania dań, w tym ekologicznego menu oferującego  dania w trzech wersjach rozmiarowych z podaniem kalorii i składu dietetycznego oraz stworzenie narzędzi w zakresie jego marketingu i promocji, wypracowanie rozwiązań do optymalnego i ekologicznego serwowania i zamawiania cateringu okolicznościowego, zaprojektowanie i wykonanie opakowań na resztki dań pozwalających na pakowanie na wynos nieskończonych posiłków do skonsumowania w domu lub oddania dla zwierząt domowych oraz strategia ich sprzedaży, wyposażenie hotelu w narzędzia do szczelnego pakowania resztek posiłków na wynos oraz do liofilizacji, zbadanie opinii klientów na temat nowej zróżnicowanej oferty.

Wartość projektu

405 629,51 EUR

Okres realizacji

01.01.2023 – 31.12.2024