Białystok, dnia 14 stycznia 2019 r.

 Numer postępowania: 3/NAWI/POWER/2018

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyniku zapytania ofertowego, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” oraz podaje do wiadomości następujące informacje.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. małopolskim

Nie wpłynęła żadna oferta – nie wybrano wykonawcy.

2) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubelskim

Nie wpłynęła żadna oferta – nie wybrano wykonawcy.

3) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubuskim

Nie wpłynęła żadna oferta – nie wybrano wykonawcy.

4) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. pomorskim

Nie wpłynęła żadna oferta – nie wybrano wykonawcy.

5) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. warmińsko-mazurskim

Nie wpłynęła żadna oferta – nie wybrano wykonawcy.

 Pełna lista podmiotów

1) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. małopolskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

2) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubelskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

3) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubuskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

4) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. pomorskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

5) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. warmińsko-mazurskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Informacja o wyniku postępowania_3_NAWI_POWER_2018

 

 

 

Białystok, dnia 7 grudnia 2018r.

3/NAWI/POWER/2018 Usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-12-17 15:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 3/NAWI/POWER/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, spośród 5 województw (małopolskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154387