Seminarium dla szkół zawodowych współpracujących z Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Materiały z seminarium dla szkół zawodowych – Białystok, 10.05.2017: